“Kadın Yazısı Edebiyat Festivali”

Simlâ Sunay, “Kadın Yazısı Edebiyat Festivali” organizasyonunda yer aldı.

Frontpage TR

 

kADIN YAZIsı EDEBİYAT BULUŞMASI

Kadın edebiyatına odaklanan bir etkinliği neden düzenlemeli? Böylesi bir etkinlik, mücadele ettiğimiz kalıp yargıları güçlendirme tehlikesini de beraberinde getirmez mi? Yalnızca kadınlara odaklanarak, özselleştirilmiş kategorilere katkıda bulunmayı, dışlayıcı olmayı ya da varolan marjinalleştirme biçimlerini artırmayı göze almış olmuyor muyuz?

Margaret Atwood şöyle der: “Hiç bir kadın yazar sırf kadın olduğu için göz ardı edilmek ve değersiz görülmek istemez; fakat pek azı yalnızca toplumsal cinsiyetiyle tanımlanmak ya da bu cinsiyete olan bağlılığıyla kısıtlanmak ister.” Öte yandan, kadın yazarların kısıtlı kamusal görünürlüğü ve kadın yazarlara basmakalıp roller atfedilmesi, hem İsveç’te hem de Türkiye’de süregelen bir meseledir. Edebiyat kadın ve erkek yazarların eşit konumlara eriştiği bir alan olsa da; kadınların yazdıkları yine de sıkça değersiz görülmekte, bu şekilde sınıflandırılmakta ya da önemsizleştirilmektedir. Toplumsal kutuplaşmanın gittikçe derinleştiği bu dünyada, kadın edebiyatına, kadın yazarların (bu kategoriyi nasıl algılarsak algılayalım) sınırsız çeşitliliğini yansıtan bir biçimde odaklanmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var.

Bu ilk adım, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nun MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle başlattığı, uzun vadede yıllık bir etkinliğe ve çok yönlü bir işbirliğine dönüşmesi, kadın yazarlarla sınırlar ötesi bir ağ oluşturması amaçlanan bir girişimdir.

Ana hedefimiz, Türkiye ve İsveç’teki ‘kadın’ yazarların geçmişten günümüze uzanan sınırsız yaratıcılığını ve çeşitliliğini kutlamak. Aynı zamanda her iki ülkenin tanınmış veya adı yeni duyulmakta olan yazarlarını teşvik etmeyi, bu sıra dışı yetenekleri tanıtmak için nadir bulunan bir fırsat sağlamayı ve Türkiyeli okurların çağdaş İsveç edebiyatını daha yakından tanımalarını, daha iyi anlamalarını amaçlıyoruz. Bu bağlamda kadınlara karşı ayrımcılığa ilişkin tartışmaların yapılabileceği bir forum oluşturmak ve bir yandan da ifade özgürlüğünü güçlendiren bir zemin yaratmak hedefimiz.

Toplumsal cinsiyet ve edebiyatın paneller, yuvarlak masa toplantıları, forumlar, söyleşiler, okumalar, atölyeler, performanslar ve sergiler ile ele alınacağı edebiyat günleri on gün boyunca dört farklı mekanda gerçekleştirilecek.

 

Düzenleyenler

İsveç Başkonsolosluğu

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

 

Düzenleme Kurulu

Suzi Erşahin, Kültür Ataşesi, İsveç Başkonsolosluğu

Victoria Arzu Lejontåtel, Kültür Ataşe Yardımcısı, İsveç Başkonsolosluğu

Füsun Ertuğ, Kurucu Üye, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Seran Demiral, MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Seval Şahin, MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Sevcan Tiftik, MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Sevdagül Kasap, MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Sibel Yardımcı, MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Simlâ Sunay, MSGSÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Sevgi Çiçek Hilton, Psikolog

Ayşe Düzkan, Yazar

 

Emek Verenler

Behzat Taş (program kitapçığı)

Ülfet Taylı (program kitapçığı)

Bink (grafik tasarım); Başak Horasan Özocak & Simlâ Sunay

Kadın Kadına Mülteci Mutfağı

Pikselist (web tasarımı)

Stüdyo Spot (video kayıt)

--Duyurular

  • Kategori yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir